Aktualności

Jak zdobyć 60 000 zł na rozwój gospodarstwa?

Jak zdobyć 60 000 zł na rozwój gospodarstwa ?

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem nabór na oczekiwane przez rolników działanie – Restrukturyzacja małych gospodarstw, odbędzie się od 18.06.2018 do 17.07.2018 r

W związku z powyższym należało by się zastanowić nad tym czy moje gospodarstwo kwalifikuje się do najbliższego naboru. W pierwszej kolejności musisz sprawdzić czy spełnione są następujące warunki:

 1. Posiadam gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha, lub nieruchomość służącą do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.
 2. Wielkość ekonomiczna mojego gospodarstwa jest nie większa od 10 000 euro (możesz to sprawdzić klikając tutaj, albo skontaktuj się z nami- na pewno pomożemy!)
 3. Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie jako rolnik albo małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 4. Nie prowadziłem działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, to idziemy krok dalej !

Jak już wcześniej wspomniałam, kwota premii wynosi 60 000 zł i jest wypłacana w dwóch ratach:

I rata- 48 000 zł;

II rata- 12 000 zł;

poniżej postaram się przedstawić na co można przeznaczyć pieniądze.

 

80% kwoty = 48 000 zł 20% kwoty = 12 000 zł
Zakup środków trwałych:

 •  budowa lub modernizacja budynków lub budowli,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia,
 • założenie sadów i plantacji wieloletnich;
 • zakup gruntów rolnych,
 • zakup zwierząt (wyłącznie stado podstawowe).

Uwaga! Jeżeli planujesz inwestycję budowlaną potrzebny będzie kosztorys.

 

Zakup obrotowych środków produkcji:

 •  prąd, woda,
 •  pasze,
 • środki ochrony roślin,
 • lekarstwa weterynaryjne,
 • zwierzęta (nie tworzące stada podstawowego tj. cielaki, źrebaki, byczki itd.);
 • materiały pędne;
 • drobne narzędzia;
 • inne.

 

 

Spełniasz powyższe warunki? Super! Dalej będzie już tylko prościej. Zatem co dalej?

 

Etapy jakie będziesz musiał przejść starając się o dofinansowanie:

 1. Etap planowania oraz tworzenia biznesplanu jest najważniejszy. Jeżeli posiadasz gotowy pomysł – super, przekujemy Twój pomysł w biznesplan warty 60 000 zł .  Jeśli masz wątpliwości co do swojej koncepcji, zapraszamy do nas, postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości i wesprzeć naszym doświadczeniem. Też mamy ciekawe pomysły ? Na tym etapie w terminie od 18.06.2018 do 17.07.2018 – musisz złożyć wniosek i biznesplan zawierający informację o planowanych inwestycjach. Czyli określamy na co chcemy przeznaczyć pieniądze i w jaki sposób nasze gospodarstwo się rozwinie.
 2. Etap drugi – Twój wniosek jest weryfikowany przez ARiMR.  Po pozytywnym rozpatrzeniu możemy przejść do kolejnego etapu.
 3. Etap trzeci- otrzymałeś decyzję o przyznaniu pomocy? Brawo! Od tej chwili możemy zacząć działać z naszymi pomysłami!
 4. Etap czwarty- jak wiadomo ciężko dokonać zakupów, rozpocząć inwestycję bez pieniędzy, więc w tym momencie możemy już złożyć wniosek o wypłatę pierwszej raty. Otrzymujesz 48 000 zł. (Dużym plusem tego działania jest to, że nie potrzebujemy wkładu własnego).
 5. Etap piąty- realizujemy wszystkie założenia, które wskazaliśmy w biznesplanie, tj. wydajemy pieniądze na inwestycje wskazane w biznesplanie. To naszym zdaniem najprzyjemniejsza część.
 6. Etap szósty- jeżeli spełniliśmy wszystkie warunki wskazane w decyzji oraz przeszliśmy przez etap piąty to możemy się rozliczyć składając wniosek o wypłatę drugiej raty pomocy.  W tym momencie musimy wykazać, że nasze gospodarstwo osiągnęło wzrost wielkości ekonomicznej o co najmniej 20% i przynajmniej do wysokości 10tys Euro.
 7. Etap ostatni- przez 5 lat od wypłaty pierwszej raty prowadzić działalność rolniczą, utrzymywać wielkość ekonomiczną gospodarstwa, prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów.

Pamiętaj, że na każdym etapie masz nasze wsparcie. Przeprowadzimy cię przez cały proces, aż do momentu całkowitego rozliczenia dotacji.

Jeśli chodzi o koszty przygotowania i prowadzenia dokumentacji, to są one podzielone na dwie raty:

1. 800 zł netto w momencie otrzymania kompletnej dokumentacji

2 800 zł netto gdy otrzymujecie decyzję o przyznaniu pomocy, czyli macie zagwarantowane otrzymanie premii.

 

Zapraszamy do kontaktu! 500-827-128 lub 574 662 719

 

Pozdrawiam,

Żaneta