Aktualności

Młody rolnik z PROW 2014-2020, czyli jak zgarnąć 100 000 zł ?

Premia dla młodych rolników 100 000 zł.

Zgodnie z przedstawioną informacją przez ARiMR od 29.06.2018r. do dnia 30.07.2018r. będzie trwał nabór wniosków na Premię dla młodych rolników.

W związku z powyższym postaram się niżej przedstawić jakie warunki musisz spełnić, aby móc ubiegać się o premię w najbliższym naborze.

Kim jest młody rolnik?

 1. Jest to osoba, która nie ukończyła 40 roku życia.
 2. Stała się właścicielem lub objęła w posiadanie (np. wydzierżawiła) gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 24 miesięcy przed jego złożeniem.
 3. Posiada wykształcenie rolnicze lub uzupełni je w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji.

Spełniasz powyższe warunki? Jeżeli tak to połowa sukcesu za nami  – jesteś młodym rolnikiem ?. Co zatem dalej?

Jakie wymagania spełnić musi młody rolnik?

1. Wielkość ekonomiczna utworzonego gospodarstwa (SO), nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 000 euro. (możesz to sprawdzić klikając tutaj, albo skontaktuj się z nami- na pewno pomożemy!)

Dodatkowo biznesplan powinien wykazywać takie zmiany w strukturze produkcji, które doprowadzą do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o minimum 10% w stosunku do roku bazowego. Najłatwiej doprowadzić do tego zmieniając uprawy na takie, które mają większą wielkość ekonomiczną, dokupując lub wydzierżawiając grunty, zwiększając liczbę zwierząt itd. Jest na to kilka sposobów i jeśli będziesz miał z tym problem – dzwoń 🙂

2. Powierzchnia utworzonego gospodarstwa musi być równa co najmniej średniej krajowej (10,65 ha), a w województwach o średniej niższej niż krajowa powinna być równa co najmniej średniej wojewódzkiej. Pamiętajmy, że w żadnym wypadku utworzone gospodarstwo nie może być większe niż 300 ha .Dla ułatwienia poniżej przedstawiam tabelę, w której zostały wskazane minimalne powierzchnie dla poszczególnych województw.

Województwo Minimalna powierzchnia
Województwo dolnośląskie 10,65
Województwo kujawsko-pomorskie 10,65
Województwo lubelskie 7,73
Województwo lubuskie 10,65
Województwo łódzkie 7,72
Województwo małopolskie 4,04
Województwo mazowieckie 8,57
Województwo opolskie 10,65
Województwo podkarpackie 4,77
Województwo podlaskie 10,65
Województwo pomorskie 10,65
Województwo śląskie 7,70
Województwo świętokrzyskie 5,67
Województwo warmińsko-mazurskie 10,65
Województwo wielkopolskie 10,65
Województwo zachodniopomorskie 10,65

 

 1. Przynajmniej 70% przedstawionej wyżej powierzchni będzie musiało stanowić Twoją własność; użytkowanie wieczyste lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

 

 1. Będziesz zobowiązany do podlegania pełnemu ubezpieczeniu w KRUS przez rok od dnia otrzymania I raty płatności oraz do prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej przez cały okres wskazany w biznesplanie. Uproszczona rachunkowość choć może wydawać się skomplikowaną sprawą jest naprawdę prosta i każdy samodzielnie może prowadzić ją u siebie w domu.

 

Stwierdzasz, że powyższe wymagania to bułka z masłem ? Wobec tego teraz będzie już tylko przyjemniej.

 

Jak już wcześniej wspomniałam, kwota premii wynosi 100 000 zł i jest wypłacana w dwóch ratach:

I rata- 80 000 zł ? po złożeniu wniosku o płatność

II rata- 20 000 zł- po realizacji biznesplanu;

 

Na co możesz przeznaczyć pieniądze:

80% kwoty= 80 000 zł 20 % kwoty= 20 000 zł
Zakup środków trwałych:

 •  budowa lub modernizacja budynków lub budowli,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia,(pamiętaj- tylko nowy sprzęt)
 • założenie sadów i plantacji wieloletnich;
 • zakup gruntów rolnych,
 • zakup zwierząt (wyłącznie stado podstawowe).

Uwaga! Jeżeli planujesz inwestycję budowlaną potrzebny będzie kosztorys.

Zakup obrotowych środków produkcji:

?         prąd, woda;

?         środki ochrony roślin,

?         lekarstwa weterynaryjne;

?         zwierzęta;

?         materiały pędne, części

?         drobne narzędzia;

?         inne;

?

Oczywiście całą kwotę możesz wydatkować na zakup środków trwałych.

 

Wiesz już w co chciałbyś zainwestować pieniądze? No to idziemy dalej!

Etapy jakie będziesz musiał przejść starając się o dofinansowanie:

1.Etap planowania oraz tworzenia biznesplanu jest najważniejszy.  Z doświadczenia wiemy, że młodzi rolnicy mają gotowy pomysł na rozwój gospodarstwa, w końcu sami mogą nim zarządzać ? Natomiast, gdyby okazało się, że masz wątpliwości do co swojego pomysłu- odezwij się do nas! Postaramy się pomóc.

Na tym etapie w terminie od 29.06.2018 do 30.07.2018 ? musisz złożyć wniosek i biznesplan zawierający informację o planowanych inwestycjach. Czyli określamy na co chcemy przeznaczyć pieniądze i w jaki sposób nasze gospodarstwo się rozwinie.

2. Etap drugi ? Twój wniosek jest weryfikowany przez ARiMR i czekamy na listę kolejności przysługiwania pomocy.

3. Etap trzeci– otrzymałeś decyzję o przyznaniu pomocy? Brawo! Od tej chwili możemy zacząć działać z naszymi pomysłami!

4. Etap czwarty– jak wiadomo ciężko dokonać zakupów, rozpocząć inwestycję bez pieniędzy, więc w tym momencie możemy już złożyć wniosek o wypłatę pierwszej raty. Otrzymujesz 80 000 zł. (co najważniejsze nie potrzebujesz wkładu własnego).

Od tego momentu przez 12 miesięcy musisz być ubezpieczony w KRUS.

5. Etap piąty– realizujemy wszystkie założenia, które wskazaliśmy w biznesplanie, tj. wydajemy pieniądze na inwestycje wskazane w biznesplanie. To naszym zdaniem najprzyjemniejsza część.

6. Etap szósty– jeżeli spełniliśmy wszystkie warunki wskazane w decyzji oraz przeszliśmy przez etap piąty, to możemy się rozliczyć składając wniosek o wypłatę drugiej raty pomocy.  W tym momencie musimy wykazać, że nasze gospodarstwo osiągnęło wzrost wielkości ekonomicznej o co najmniej 10% . Otrzymujesz 20 000 zł.

7.Etap ostatni– przez 5 lat od wypłaty pierwszej raty prowadzić działalność rolniczą, utrzymywać wielkość ekonomiczną gospodarstwa, prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów.

Pamiętaj, że na każdym etapie masz nasze wsparcie.

Jeśli chodzi o koszty przygotowania i prowadzenia dokumentacji, to są one podzielone na dwie raty:

 1. 1230 zł brutto w momencie otrzymania kompletnej dokumentacji
 2. 1230 zł brutto, gdy otrzymujecie decyzję o przyznaniu pomocy, czyli macie zagwarantowane otrzymanie premii.

Myślę, że teraz już nie macie wątpliwości. Jeśli jednak pojawiają się pytania, to zapraszamy do kontaktu! 500-827-128 Marek lub 574 662 719 Żaneta

Pozdrawiamy,

Zespół Agrokoncept