Aktualności

Pierwszy marca – czy mogę stosować nawozy naturalne?

Zbliża się pierwszy marca i jak co roku chcemy na naszych polach zastosować nawozy naturalne, ale jak to zrobić, żeby nie narazić się na nieprzyjemności? Najlepiej zgodnie z przepisami. Co zatem mówią nam przepisy na temat stosowania nawozów naturalnych. W pierwszej kolejności warto wspomnieć termin. Terminem dopuszczonym na stosowanie nawozów naturalnych jest 1 marca – 30 listopada. Wyjątkiem jest stosowanie nawozów naturalnych pod osłonami (szklarnie, namioty foliowe), tu możemy stosować nawozy przez cały rok.

No i sprawa byłaby prosta, gdyby nie dodatkowe zapisy, które mówią, że zabrania się stosowania na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu. W związku z czym jeśli utrzyma się taka niska temperatura (u nas do – 20), to w najbliższym czasie nie będzie możliwe stosowanie nawozów naturalnych. Przynajmniej legalnie ;-).

Jak już jesteśmy przy nawożeniu to przypomnę jeszcze pozostałe zasady:

 1. Zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.
 2. Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych
 3. Zabrania się stosowania nawozów naturalnych:
  a) w postaci płynnej oraz azotowych – na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,
  b) w postaci płynnej – podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
 4. Nawozy na gruntach rolnych stosuje się w odległości co najmniej 5 m ( przy stosowaniu gnojowicy jest to co najmniej 10 m) od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha; cieków wodnych; rowów (z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu i rowu), kanałów,
 5. Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni 50 ha; stref ochronnych ujęć wody oraz obszaru pasa nadbrzeżnego.

Przechowywanie nawozów:

 1. Nawozy mineralne,  organiczne, organiczno-mineralne, środki poprawiające właściwości gleby i stymulatory
  wzrostu, w postaci stałej mogą być również przechowywane luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym, zgodnie z instrukcją ich stosowania i przechowywania.
 2. Gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.

 

Oczywiście zakazów i nakazów jest dużo więcej i dla bardziej dociekliwych można je znaleźć tu:

1. USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania