Cennik 2024

LP.  Usługa Płatność podstawowa (brutto) II – rata (brutto)
USŁUGI PODSTAWOWE / UWAGI
1. Wniosek obszarowy od 120 zł cena uzależniona od powierzchni gospodarstwa. Zlecenie wniosku w ostatnich 2 tygodniach kampanii – stawka podstawowa + 20%. Zniżka dla stałych klientów*
2. Plan interwencji RŚK / EKO 1200 zł 1% – od dodatkowych płatności. WNIOSEK OBSZAROWY GRATIS***
3. Ekspertyza przyrodnicza 250zł /ha stawka obowiązuje do 30 ha – w przypadku większych ekspertyz stawki ustalamy po zapoznaniu się z wnioskiem obszarowym**
4. Rolnictwo Ekologiczne – dokumenty startowe od 120 zł cena uzależniona od powierzchni gospodarstwa
5. Plan nawozowy od 400 zł cena uzależniona od ilości działek rolnych
DZIAŁANIA INWESTYCYJNE ****
1. Rozwój małych gospodarstwa 2000 zł 2000 zł – płatne po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy
2. Premia dla młodego rolnika 3000 zł 5000 zł – płatne po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy
3. Modernizacja gospodarstw rolnych 3000 zł 3% – od kwoty przyznanej  pomocy – płatne w momencie podpisania umowy z ARiMR
4. Wnioski OZE 2000 zł 3% – od kwoty przyznanej pomocy – płatne w momencie podpisania umowy z ARiMR
5. Przetwórstwo 3000 zł 3% – od kwoty przyznanej  pomocy, płatne po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy
6. Postępowanie ofertowe 450 zł x – ilość postępowań

 

OCHRONA ŚRODOWISKA
Lp. USŁUGA PŁATNOŚĆ
1. Opinia ornitologiczna / chiropterologiczna budynków od 1500 zł brutto

Rabat przy większej ilości budynków

2. Nadzór ornitologiczny / chiropterologiczny budynków z naszą opinią – 120% ceny wykonanej opinii

z inną opinią – od 2000 zł brutto

Rabat przy większej ilości budynków

3. Opinia ornitologiczna / chiropterologiczna zadrzewień 300 zł brutto za drzewo / zakrzaczenie do 20 m2

Rabat przy większej ilości drzew

Nadzór nad wycinką od 500 zł brutto

4. Ekspertyza przyrodnicza od 400 zł / ha jedna grupa taksnonomiczna
5. Karta informacyjna przedsięwzięcia od 500 zł brutto

* przy współpracy wieloletniej zniżki ustalane indywidualnie

** klienci, którzy wykonują u nas ekspertyzę przyrodniczą na potrzeby interwencji rolnośrodowiskowo-klimatycznyvh, otrzymają w pierwszym roku zwrot jej kosztów (nawet do 3669 zł) / Koszt kwalifikacji działek do pakietów (100 zł brutto/miejscowość) płatny w przypadku niezakwalifikowania wszystkich działek lub całkowitej rezygnacji z zobowiązania.

*** klienci, którzy wykonują u nas plan działalności RŚK/EKO otrzymują rabat w postaci darmowego wniosku obszarowego w roku wykonania planu oraz zwrot kosztów jego przygotowania (nawet 1572 zł).

**** kwalifikacja do wykonania dokumentów w naszej firmie jest DARMOWA. Niezakwalifikowanie beneficjenta nie jest jednoznaczne z niekwalifikowaniem się do programu. 

Zlecenia „na cito” stawka podstawowa + 20 %

Nie pokrywamy kosztu usług pocztowych.

Obsługujemy klientów w całym zakresie PROW! Jeśli interesująca Cię usługa nie znajduje się w powyższym cenniku, to chętnie wycenimy ją dla Ciebie indywidualnie.