Cennik 2022

LP.  Usługa Płatność podstawowa (brutto) II – rata (brutto)
USŁUGI PODSTAWOWE
1. Wniosek obszarowy 100 – 1500 zł cena uzależniona od powierzchni gospodarstwa. Wykonanie wniosku w ostatnich 2 tygodniach kampanii – stawka podstawowa + 20%. Zniżki dla stałych klientów*
2. Plan działalności rolnośrodowiskowej / ekologicznej 750 zł 1% – od płatności rolnośrodowiskowej/ekologicznej z okresu zobowiązania. WNIOSEK OBSZAROWY GRATIS***
3. Ekspertyza przyrodnicza 250zł /ha stawka obowiązuje do 30 ha – w przypadku większych ekspertyz stawki ustalamy po zapoznaniu się z wnioskiem obszarowym**
4. Rolnictwo Ekologiczne – dokumenty startowe od 100zł cena uzależniona od powierzchni gospodarstwa
5. Plan nawozowy od 400 zł cena uzależniona od ilości działek rolnych
DZIAŁANIA INWESTYCYJNE
4. Wniosek i biznesplan -Restrukturyzacja małych gospodarstwa 1500 zł 1500 zł – płatne po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy
5. Wniosek i biznesplan -Premia dla młodego rolnika 2500 zł 4500 zł – płatne po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy
6. Wniosek i biznesplan – Modernizacja gospodarstw rolnych 2500 zł 3% – od kwoty przyznanej  pomocy – płatne w momencie podpisania umowy z ARiMR
7. Wniosek i biznesplan – Inwestycje na obszarach Natura 2000 1500 zł 3% – od kwoty przyznanej pomocy – płatne w momencie podpisania umowy z ARiMR
8. Wniosek i biznesplan – Pozarolnicza działalność gospodarcza 2500 zł 3% – od kwoty przyznanej  pomocy, płatne po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy
9. Postępowanie ofertowe 450 zł x – ilość postępowań

 

OCHRONA ŚRODOWISKA
Lp. USŁUGA PŁATNOŚĆ
1. Opinia ornitologiczna / chiropterologiczna budynków do 2000 zł brutto – budynek mało powierzchniowy (np. domek jednorodzinny, blok trzyklatkowy)

od 2000 zł brutto – budynek wielko powierzchniowy (np. blok czteroklatkowy, hala produkcyjna)

Rabat przy większej ilości budynków

2. Nadzór ornitologiczny / chiropterologiczny budynków dla budynków z naszą opinią – 120% ceny wykonanej opinii

dla budynków z inną opinią – od 1000 zł brutto

Rabat przy większej ilości budynków

3. Opinia ornitologiczna / chiropterologiczna zadrzewień 350 zł brutto za drzewo / zakrzaczenie do 20 m2

Rabat przy większej ilości drzew

Nadzór nad wycinką od 500 zł brutto

4. Ekspertyza przyrodnicza 350 zł / ha jedna grupa taksnonomiczna
5. Karta informacyjna przedsięwzięcia od 500 zł brutto

* przy współpracy wieloletniej zniżki ustalane indywidualnie

** klienci, którzy wykonują u nas ekspertyzę przyrodniczą na potrzeby programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, otrzymają w pierwszym roku zwrot jej kosztów (nawet do 4000 zł) / Koszt kwalifikacji działek do pakietów (100 zł brutto/miejscowość) płatny w przypadku niezakwalifikowania wszystkich działek lub całkowitej rezygnacji z zobowiązania.

*** klienci, którzy wykonują u nas plan działalności RŚK/EKO otrzymują rabat w postaci darmowego wniosku obszarowego w roku wykonania planu. 

Obsługujemy klientów w całym zakresie PROW! Jeśli interesująca Cię usługa nie znajduje się w powyższym cenniku, to chętnie wycenimy ją dla Ciebie indywidualnie.