Prowadzimy:
  • rejestry zabiegów agrotechnicznych;
  • rejestry wypasów;
  • rejestry ekologiczne (zakupów, sprzedaży, reklamacji, średniorocznej obsady zwierząt);
  • rejestry nawożenia azotem;
  • ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie;

Corocznie wykonujemy ponad 500 wniosków obszarowych, w tym 200 ekologicznych i 300 rolno-środowiskowo-klimatycznych. Przygotujemy wniosek: zdalnie, w biurze lub u klienta. Wszystko dla Waszej wygody.

Nasza oferta obejmuje przygotowanie PLANÓW NAWOZOWYCH spełniających wymogi m. in. ustawy azotanowej. Pracujemy na najwyższej jakości aplikacji nawozowej. Pomagamy również wykonać badania glebowe na P, K, Mg oraz pH.

Plany nawozowe sporządzane są z uwagi na konieczność ograniczania zanieczyszczeń azotanami, obowiązek sporządzenia planu nawożenia spoczywa na rolniku, który:

  • posiada gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha,
  • prowadzi intensywne uprawy na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha,
  • utrzymuje obsadę zwierząt większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego

Obowiązkiem sporządzenia planu nie są objęte uprawy pod osłonami oraz uprawy kontenerowe, w których wykorzystywana jest technologia zamkniętego obiegu nawozów i wody.

Plan przygotowany musi być corocznie i należy go przechowywać w gospodarstwie przez okres 3 lat.

W swoim zespole posiadamy uprawnionych i doświadczonych doradców, dlatego przygotowanie Planu działalności ekologicznej lub rolno-środowiskowo-klimatycznej nie stanowi dla nas problemu. Wykonujemy ich ok. 150 rocznie.

Ekspertyzy na potrzeby zobowiązań PROW to nasz konik, dlatego wykonujemy ich ponad 200 rocznie. Jeżeli myślisz o pakietach BOTANICZNYCH lub ORNITOLOGICZNYCH trafiłeś w dobre ręce. Nasz ekspert przyjedzie na twoje działki, zakwalifikuje je do odpowiedniego pakietu i wykona potrzebną dokumentację.

W ramach naszych usług oferujemy pomoc w interpretacji pism, decyzji czy wezwań oraz tworzenie odwołań i oświadczeń do ARIMR