Z naszą firmą możesz podnieść swoje kwalifikacje, nie tylko rolnicze!

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu:

  • Dodatkowych płatności
  • Pozyskiwania funduszy dla gospodarstwa
  • Rolnictwa ekologicznego
  • Wymogów wzajemnej zgodności
  • BHP w gospodarstwie
  • Zarządzania gospodarstwem
  • Uproszczonej rachunkowość w gospodarstwie
  • Ochrony środowiska – szeroki zakres tematów

Jeżeli jesteś zainteresowany innym tematem szkolenia – zobaczymy co da się zrobić! ZADZWOŃ

Zapraszamy na spotkania indywidualne oraz grupowe.